"Tradycje bożonarodzeniowe w różnych regionach Polski"

twinspace-logo

Projekt "Tradycje bożonarodzeniowe w różnych rejonach Polski" ma na celu porównanie i ukazanie tradycji, zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych i noworocznych w różnych regionach Polski. W trakcie wielu wieków historii naszego kraju, kultura polska była poddawana różnym wpływom zagranicznym, co z całą pewnością można obserwować do dziś. Miło byłoby wymienić się doświadczeniami i nawiązać kontakt ze szkołami w różnych regionach Polski. Okres Adwentu i Bożego Narodzenia sam w sobie pełen jest magii i cudownego nastroju, więc może uda nam się wymienić doświadczeniami, a przy okazji nawiązać kontakty, które przerodzą się w przyjaźnie. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. Joanna Hutnik

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user