Co chcemy osiągnąć ?

 • Zakładamy, że w ramach naszych projektowych działań uda nam się przeprowadzić :

  • telekonferencję między szkołami projektu;
  • zakodować imiona uczniów biorących udział w działaniach;
  • opublikować kody na stronie twinspace projektu;
  • opublikować prezentacje PowerPoint o roślinach stworzone w szkołach;
  • utworzyć kody QR roślin ujętych w prezentacjach;
  • wykonać relację fotograficzną utworzonych w placówkach partnerskich wystaw;
  • opisać na stronie twinspace efekty pracy nad projektem.