Informacje ogólne o projekcie

  • O co nam chodzi ?

    Nasz projekt ma charakter przyrodniczy i ukierunkowany jest na rozwijanie u dzieci umiejętności rozpoznawania roślin (głównie drzew) najbliższej okolicy. Ma za zadanie zachęcać uczniów do obserwacji otoczenia, zdobywania informacji i kodowania ich.

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user