Rośliny naszej okolicy

twinspace-logo

Nasz projekt to działania o charakterze przyrodniczym ukierunkowane na umiejętność rozpoznawania roślin (głównie drzew) najbliższej okolicy. Liczymy, że będzie on zachęcał uczniów do obserwacji otoczenia, zdobywania informacji i kodowania ich.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user