„We are the world, we are the children”

twinspace-logo

Projekt zakłada współpracę uczniów ze szkół podstawowych z sąsiadujących regionów Polski. Głównym założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na wartość tolerancji, wzajemnego szacunku, ukazanie roli dziecka w świecie. Poprzez zabawę, wykorzystanie nowych technologii, interakcję uczestników projektu rozwijane będą ich kompetencje emocjonalno - społeczne i językowe. Uczniowie wspólnie przygotują piosenkę na Dzień Dziecka.

Latest updates