Globální problémy a lidská práva

Žáci se budou seznamovat s problematikou globálních problémů lidstva, Fairtrade, lidskými práva a dalšími globálními problémy

Latest updates