Moc magicznych słów.

WSTĘP Kultura osobista jest wizytówką każdego ucznia. Dlatego warto znać zasady dobrych manier i korzystać z nich w praktyce. Nienaganne formy zachowania powinny być nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa. Inaczej można powiedzieć, że jest to wiedza o tym, jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się w różnych sytuacjach. Opis projektu: Podstawą naszych działań będzie nauka grzeczności, co przełoży się na wychowanie kulturalnego człowieka. W tych trudnych czasach należy pomóc dziecku wyrosnąć na człowieka asertywnego, pewnego siebie, ale i dobrze wychowanego. Osoba dobrze wychowana budzi szacunek wśród innych. Będziemy uczyć dzieci prawidłowych zasad postępowania, zwrotów grzecznościowych, manier. Warto zatem zacząć naukę bardzo wcześnie, by mieć pewność, że nauczymy młodego człowieka zachowywać się w różnych sytuacjach. Znajomość zasad kultury ułatwi życie, doda dziecku pewności siebie, dostarczy wiadomości jak i gdzie się zachować. Postanowiłyśmy napisać projekt dla naszych uczniów, ponieważ dobre wychowanie jest procesem długim, a przyswajanie dobrych manier wymaga nieustannych ćwiczeń. Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym przyjmowali właściwą postawę. Teraz, kiedy jesteśmy państwem unijnym, chcemy szczególnie pokazać uczniom, że obyczaje mogą być nieco odmienne, jednak dobre maniery nie mają żadnych granic. Treści programowe zostały tak dobrane, aby odpowiadały one sytuacjom w jakich najczęściej znajdują się uczniowie.

Latest updates