Χοροί και τραγούδια του τόπου μας

twinspace-logo

Οι μαθητές θα γνωρίσουν παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια του τόπου του συνεργαζόμενου σχολείου και θα εντοπίσουν κοινά στοιχεία και διαφορές μέσα από μια ανταλλαγή απόψεων και υλικού.

Latest updates