KAMARÁDI - KAMARÁTI Z PÍSMENKOVA

twinspace-logo

Jedním z hlavních cílů základního vzdělávání je vést žáky ke zvládnutí základů komunikace - verbální a písemné. Díky jiným médiím (TV, Internet) čtou dnešní děti méně než předchozí generace. Existuje širší výběr informací a zkušeností z více zdrojů. Nedostatek čtení ovšem ovlivňuje způsob vyjadřování, schopnost vyjádřit smysluplné myšlenky a volbu vhodných výrazů.Naším cílem bude podpořit rozvoj zájmu o rodný jazyk a knihy a poskytnout tak základy pro návyk pravidelného čtení, což je rozhodující faktor úspěšného rozvoje čtenářských a komunikačních dovedností po celou dobu školní docházky a pozdějšího života.

Latest updates