Eksplodirajuće tačke/Exploding dots

 • U okviru medjunarodnog pokreta Global Math Week (10-17. oktobra 2017. godine) i projekta EXPLODING DOTS,

  https://www.theglobalmathproject.org/​

  https://gmw.globalmathproject.org/

  pružićemo priliku učenicima svih uzrasta da primenjuju različite brojne sisteme. Sa binarnim, oktalnim i ostalim brojnim sistemima učenici će se upoznati kroz potpuno novi concept kutija i eksplodirajućih tačaka. Učesnici projekta će obraditi  nivoe sa predloženih materijala, u zavisnosti od uzrasnog nivoa učenika. Za mlađe uzraste osnovne škole, učenici će se upoznati sa binarnim brojnim sistemom i osnovnim operacijama brojeva koji su u binarnom sistemu, a na taj način učenici će imati bolji uvid u rad računara. Za starije razrede, prelaskom na brojnu osnovu x, učenici uvode polinome i sve operacije sa njima. Ovakav concept daje potpuno novi način rada i obradi pojmova koji se standardno koriste u nastavi matematike. Učenici mogu vrlo lako da prihvate i vrlo komplikovane apstraktne pojmove i da nauče da rade zadatke iz oblasti metematike koje su predviđene za starije razrede u srednjoj školi. Za učenike koji su u srednjoj školi, prošireni pristup različitim brojnim osnovama dovodi do lakšeg razumevanja  vrlo složenih matematičkih pojmova (suma beskonačnog reda, Fibonačijev niz i slično). Kreativnim pristupom,očekujemo da učenici vrlo jednostavno i lako prihvate  apstrakciju, a da kroz pripremanje sopstvenih materijala za druge učenike ispolje sposobnosti koje se bitne, kao veštine poželjne u 21. veku.

  Svaki od timova učesnika pripremiće zadatke za ostale učenike, prema različitim nivoima.

  Razmena materijala može biti u okviru TwinnSpace, a i kroz korišćenje velikog broja alata za komunikaciju.

  Završni material biće prikazan na blogu, Kahooit kvizovima (po nivoima), Padletu, a i ostalo, u zavisnosti od uzrasta i kreativnosti učenika i nastavnika. Nastavnici mogu svoje Lesson plans pisati i u Learning Designer  http://learningdesigner.org/.

  Zavrsne susrete planiramo kroz video konferencije u okviru eTwinning live. Evaluacija projekta obavićemo kroz eTwinning alate. Planira se da se projekat predstavi u okviru nacionalnih matematičkih konferencija i festivala matematike u toku školske 2017/2018. godine.

  Jezici: engleski, srpski, bosanski, hrvatski, makedonski, slovenački.

  Uzrast učenika je od 8-19 godina.

  Pridružite se GMP, sa datog linka, prijavom na portal. Materijale možete preuzeti sa Twinnspace ili direktno sa portala. Imate ovde postavljene materijale na engleskom i srpskom jeziku, kao i materijal koji smo za kolege pripremili za rad u učionici. Uspešan rad i saradnju želimo svim saradnicima, nastavnicima i učenicima.