M.E.D. (Mathematical Exploding Dots)

twinspace-logo

U okviru medjunarodnog pokreta Global Math Week (10-17. oktobra 2017. godine) i projekta EXPLODING DOTS, pružićemo priliku učenicima svih uzrasta da primenjuju različite brojne sisteme. Sa binarnim, oktalnim i ostalim brojnim sistemima učenici će se upoznati kroz potpuno novi concept kutija i eksplodirajućih tačaka. Učesnici projekta će obraditi nivoe sa predloženih materijala, u zavisnosti od uzrasnog nivoa učenika. Ovakav koncept daje potpuno novi način rada i obradi pojmova koji se standardno koriste u nastavi matematike. Učenici mogu vrlo lako da prihvate i vrlo komplikovane apstraktne pojmove i da nauče da rade zadatke iz oblasti metematike.

Latest updates