Mūsu virtuālais grāmatu grāmatu plaukts

Skolēni iepazīst 21.gs. literatūru, attīsta savu lasītprasmi un IKTlietojumu. Tālāk tiek veidoti grāmatu treileri, kas tiek ievietoti interneta vidē un nodoti skatītāju balsošanai. Šādā veidā tiek veicināta jauniešu interese par mūsdienu kultūru un tās vērtibām.

Latest updates