Slengs Zemgales pusaudžu valodā

3 skolu pusaudži ( 8.-9.kl.skolēni) pētīs savu un savu vienaudžu valodu, tajā lietoto slengu. Darba gaitā fiktētie slenga vārdi tiks apkopoti klases kopīgā materiālā un tad tiks izveidota kopīga elektroniskā vārdnīca.

Latest updates