MetraSpuļģis

twinspace-logo

Projekts informātikā/ datorikā un fizikā 8., 9 . klasē. Skolēni attīstīs domāšanas un sadarbības prasmes , izvirzīs problēmuzdevumus, meklēs tiem risinājumus, izmantojot Arduino robotiku, saistot zināšanas ar praksi . Dalībskolas: Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Ventspils 2.pamatskola, Aknīstes vidusskola.

Latest updates