Egali ,dar diferiţi prin tradiţie - Equals, but different by tradition

Prin acest proiect dorim să conştientizăm copiii asupra valorii creaţiilor populare transmise din generaţie în generaţie de-a lungul timpului. Ea trebuie să păstreze şi să cultive interesul pentru cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor, de la cele mai mici vârste, ca un semn de respect pentru trecutul tuturor popoarelor, dat fiind faptul că suntem diferiţi ,dar totuşi egali si trebuie să ne cunoaştem reciproc tradiţiile şi obiceiurile. Through this project, we want to make children aware of the value of popular creations transmitted from generation to generation over time. It must maintain and cultivate the interest in knowing traditions and customs from the youngest ages as a sign of respect for the past of all peoples, given that we are different but still equal and we must know each other's traditions and customs .

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user