Usłysz legendę!

"Usłysz legendę!" to projekt, w ramach którego uczniowie będą mieli szansę poznać legendy z różnych regionów Polski. Do tekstu literackiego tworzone będą scenariusze, a następnie nagrywane audiobooki i tworzone ilustracje. Całość zostanie opublikowana na you tube (zespoły podejmą próbę stworzenia tłumaczenia zamieszczonych filmów). W kolejnych etapach projektu zespoły uczniowskie będą się wymieniały wypracowanymi materiałami.

Latest updates