Μια θεατρική Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου στο δικό μας ραδιόφωνο European School Radio

twinspace-logo

Καλωσήλθατε σε ένα πρωτότυπο συλλογικό έργο για την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Ραδιοφώνου που θα περιλαμβάνει: συλλογική δημιουργική γραφή μιας ιστορίας για την ιστορία του ραδιοφώνου, μετατροπή σε θεατρικό διάλογο και δραματοποίηση σε διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας ιστορίας. Το έργο θα προσεγγιστεί διαθεματικά από κάθε ομάδα σχολείου ανάλογα με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού που συμμετέχει. Έτσι, τα σχολεία με εκπαιδευτικούς πληροφορικής θα αναλάβουν να φτιάξουν την ιστορία σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Το σχολεία με εκπαιδευτικούς μουσικής θα αναλάβουν τη μουσική επένδυση της ιστορίας.

Latest updates