If MORE is not enough with good practice you will achieve THE MOST

E-learning, one of the imperatives of modern education which includes digital natives (students) and digital newcomers (teachers), will become an integral element of educational process of our school which will also involve teachers who have not been on professional specializations outside of country because they will feel motivated and strong enou...

Project Journal


 • Razvijali smo kompetencije, upoznali obrazovne sustave drugih zemalja. Bilo je vrlo poučno te se veselimo budućim projektima!
  - Posted by Dubravka Rusnov, 15.01.2018


 • Zahvaljujemo djelatnicima škola prihvatiteljica, kao i djelatnicima OŠ Horvati na uspješno provedenom projektu. Sve mobilnosti su ostvarene. Stekli smo ogromno iskustvo promatranjem nastave te je utjecaj na samu našu ustanovu velik. Veselimo se održivosti projekta.
  - Posted by Biserka Matić-Roško, 15.01.2018


 • Hvala svim djelatnicima Special Junior High School of Thessaloniki na gostoljubivosti i susretljivosti, a posebice kolegicama Varvari Toura i Evi Korumpeli Stayroula na inspirativnim idejama u obradi nastavnih sadržaja za učenike s posebnim potrebama te kolegi Nikolaosu Nerantzis na poučnim i zanimljivim informacijama vezanim uz povijest i suvremeni razvoj grada i školstva.
  - Posted by Manuela Piškor Podobnik, 15.01.2018


 • Hvala dragim kolegama iz Bolonje, Eleni Marcato, Eleni Fantini, Michele Chiappiniju, Robertu Agostiniju, Antoniju Marinu i nadasve Danieli Leone na gostoljubivosti, toplini i susretljivosti kao i spremnosti da podijele svoja iskustva i kreativne ideje svojih projekata.
  - Posted by Linda Simunovic-Nakic, 15.01.2018


 • VEZANO UT TOČKU BR. 1. EUROPSKOG RAZVOJNOG PLANA ŠKOLE (prema potrebama Škole): Povećanjem vještina stvaranje inkluzivnog i pravičnog okruženja
  Realizacijom samoga projekta možemo sa sigurnošću utvrditi, a to su i sami učitelji potkrijepili evaluacijiskim upitnicima nakon svake mobilnosti, da smo uspješno ojačali kompetencije učitelja, a sve s ciljem jačanja kompetencija učenika naše škole, Učitelji su svjesni razvijanja potrebe uključivanja sve djece u redovne škole koje se temelji na pravu svih na kvalitetno obrazovanje. Kako je krajnji cilj inkluzivnog obrazovanja, a kako smo i naveli u projektnoj prijavi, povećanje sudjelovanja u učenju i smanjenje iskjlučenosti unutar ili zbog obrazovanja, smatramo da su učitelji naše škole sudjelovanjem u projektu razvili kompetencije što će bitno utjecati na rad ustanove te komptencije učenika i stvaranje inkluzivnog okruženja. Educiranost učitelja smatramo izuzeno važnim, a pogotovo kontinuirano stručno usavršavanje. Upravo promatranje nastave i rad učitelja s djecom s teškoćama u drugim europskim zemljama, razmjena iskustva u stvaranju inkluzivnog okruženja od ključnog su značaja za razvoj učitelja 21. stoljeća.

  VEZANO UZ TOČKU BR. 2. EUROPSKOG RAZVOJNOG PLANA ŠKOLE (prema potrebama Škole): Poticanje i razvijanje međunarodne suradnje. Kako je naša škola 2006. godine prepoznala važnost uključivanja kako učenika, tako i učitelja, u međunarodne projekte upravo stalan razvoj smatramo temeljem naše prepoznatosti po međunarodnoj suradnji kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu. Provedbom ovog projekta te odlaskom ravnateljice Škole te voditeljice međunarodnih projekata na promatranje nastave u Veliku Britaniju nadogradili smo postojeće vještine, napredovali te aktivno sudjelovali u provođenju videokonferencija nagrađivanih škola u Velikoj Britaniji kao i centra koji provodi e-učenje za Redbridge okrug.

  VEZANO UZ TOČKU BR. 3. EUROPSKOG RAZVOJNOG PLANA ŠKOLE (prema potrebama Škole): Učenje na daljinu - e-učenje. U 21. stoljeću smatramo e-učenje imperativnom svakog čovjeka, a posebno djelatnika uključenih u odgojno-obrazovni sustav. Sudjelovanjem u projektu ostvarili smo cilj koji smo postavili, a to je implementiranje hibridnog e-učenja u nastavu što škola s obzirom na opremljenost informatičkom opremom može učiteljima pružiti. Poticanje učitelja na izradu online zadataka, primjenu aplikacija za rješavanje problemskih zadataka itd. ostvareno je realizacijom ovoga projekta.

  Učenje na daljinu usko je povezano i s međunarodnom suradnjom te vjerujemo da smo razvijanjem komptencija učitelja kroz ovu točku djelovali na veći broj djelatnik

  - Posted by Suzana Delic, 15.01.2018