Idei de afaceri/ Business Ideas

Mediul economic în schimbare, precum şi numeroasele provocări ale globalizării vor duce inevitabil la noi evoluţii pe piaţă: promovarea culturii antreprenoriale va acționa pentru creşterea capacităţilor întreprinderilor de a pătrunde pe noi pieţe, prin intermediul transformării ideilor de afaceri în acţiuni concrete. Acest lucru poate fi făcut prin crearea de noi întreprinderi sau prin schimbarea cursului afacerilor existente. Educaţia antreprenorială ajută la promovarea unei culturi antreprenoriale, la schimbări de mentalitate şi dobândirea de competenţe necesare desfăşurării unei activităţi. Nu mai este suficientă abordarea tradiționalistă în şcoli, care pune accentul doar pe furnizarea de competenţe de bază în vederea ocupării unui loc de muncă. Fenomenul de globalizare s-a accelerat în ultimele decenii, fapt ce presupune adaptarea sistemului de învăţământ la noile provocări ale mediului de afaceri, aflat într-o continuă dinamică atât în spaţiile naţionale, cât şi în cele internaţionale. Prin proiect elevii vor avea ocazia să exerseze abilitaţile de scriere a unui plan de afaceri şi identificarea surselor de finanţare pentru a pune în practică planul de afaceri, în limba română și limbi de circulație internațională.

Latest updates