Jaunieši Latvijā un Spānijā / Los jóvenes en España y en Letonia

twinspace-logo

Šis projekts dos latviešu un spāņu jauniešiem iespēju paraudzīties uz vienaudžiem citā valstī, salīdzinot tādus jauniešu dzīvē nozīmīgus aspektus kā ikdienas un brīvā laika nodarbes un paradumi, mode, jauniešiem aktuālās problēmas, intereses, nākotnes profesijas izvēle, atiecības ar cittautiešiem, utt., cenšoties panākt stereoripu laušanu citam par citu. El presente proyecto les permitirá a los jóvenes españoles y letones a reflexionar sobre las personas de la misma edad en otro país, comparando aspectos importantes en la vida de los jóvenes , persiguiendo la ruptura de estereotipos los unos de los otros.

Latest updates