Zázračný školský autobus

twinspace-logo

Deti vo veku 8 - 10 rokov sú hravé a veselé. Tieto vlastnosti chceme v nich podporovať. V našom projekte budú deti predstavovať kamarátom svoje mesto/obec a významné miesta svojej krajiny. Okrem toho predstavia projektovým partnerom národné jedlá, piesne a naučia ich prostredníctvom videa aj kamarátov. Budú plniť aj ďalšie spoločné aktivity. Takto si budú rozvíjať a zdokonaľovať IKT zručnosti, zoznámia sa s krajinou svojich projektových partnerov, spoznajú jazyk partnerskej krajiny a zdokonalia sa v anglickom jazyku.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user