ČÍSLA OKOLO NÁS

Projekt má dve časti: 1. časť – Spoznávajme sa V prvej časti na hodinách výtv. výchovy žiaci nakreslia seba a zároveň to, čo majú najradšej. Natočia krátke video a to si triedy navzájom vymenia a prezrú si ho. 2. časť – čísla okolo nás V druhej časti si postupne budú uvedomovať, že číslami sa stretávajú každý deň v okolí školy, cestou do školy, v rozprávkach a pod. Postupne vytvoríme "pinpongovú rozprávku", v ktorej nebudú chýbať čísla.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user