KİTABIM UÇUR BENİ (fly me my book)

twinspace-logo

Projemizde öğrencilerimizin kitap okuma motivasyonlarını artırarak, teknoloji bağımlılığından uzaklaşmalarını sağlayarak, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, fiziksel gelişimlerine uygun faaliyet düzenleyerek, oyun yolu ile okumayı sevdirmek istenmektedir. ***************************** (Our project is aimed to increase students' motivation to read books, to get away from technology dependency, to contribute to socialization, to organize activities according to their physical development and to read through games.)

Latest updates