Το τραπέζι της κυρά Σαρακοστής

twinspace-logo

Η διατροφή συνδέεται με την παράδοση και θα θέλαμε να μάθουμε συνταγές και έθιμα κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Ανταλλαγή συνταγών, δημιουργία βιβλίου συνταγών και επιτραπέζιων παιχνιδιών και εμπλοκή των ΤΠΕ.

Latest updates