ELAN PL Wizja Europejskiej Współpracy

twinspace-logo

Projekt prowadzony jest równolegle z działaniami związanymi z realizacją projektu „ELAN PL European Local Authority Network- Wizja Europejskiej Współpracy”. Główny elementem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie szkoleń job-shadowing, które będą dotyczyć 3 obszarów: a) obserwacji lekcji pod kątem metod, strategii i narzędzi nauczania (w tym stosowania TIC) w klasach wielokulturowych b) mentoringu - opieki nad młodym nauczycielem i systemu wspierania nauczycieli; c) współpracy międzynarodowej.

Latest updates