Winter, winter go away

twinspace-logo

Kviečiame visas mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bendruomenių išeivijoje mokyklas dalyvauti trumpalaikiame projekte ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo". Fotografuoti, filmuoti pasiruošimo žiemos išvarymui darbus, šventės akimirkas, dalintis idėjomis, eilėmis, dainomis, parodyti šventės tradicijas kitoms šalims. Žiema, žiema, bėk iš kiemo! We invite all schools and pre-school institutions, communities in exile schools to participate in current project ,, Winter, Winter go away. "Take a picture, record preparation for the festival work, celebration moments, share ideas, poems, songs, show festival traditions to other countries. Winter, Winter, go away!

Latest updates