Korištenje IKT-a u odgojno obrazovnom procesu

twinspace-logo

IKT postaje sve važniji u obrazovanju, stoga je važno osvijestiti učenike o načinima korištenja tehnologije. Uvođenjem novih metoda poučavanja očekuju se poboljšani ishodi učenja, te veća motiviranost i aktivnost u nastavi. Korištenjem tehnologije, učenici mogu izraziti svoju kreativnost, aktivnije se uključiti u proces učenja te kritički razmišljati i razvijati pozitivan stav prema tehnologiji. Važno je naglasiti da će uvećana upotreba IKT u očuvanju smanjiti upotrebu papira i doprinijeti očuvanju okoliša, što je cilj svakog programa EU. Osim navedenog, cilj ovog projekta je i razmjena primjera dobre prakse, edukacijskih alata i platformi koji se mogu koristiti kao pomoćno nastavno sredstvo.

Latest updates