Internationalization and digitalization to improve the competitiveness of the school

twinspace-logo

Učitelji će edukacijama unaprijediti i poboljšati sposobnost korištenja ICT tehnologije u nastavi i izvannastavnim aktivnostima te razviti komunikacijske vještine na engleskom jeziku. Tijekom našeg projekta jako nam je važan prijelaz sa ne-digitalnog na digitalno gdje se dobiva i jedna europska dimenzija škole.

Latest updates