VÍTEJTE/WELCOME/BENVENUTO

twinspace-logo

V tomto mezinárodním projektu budou spolupracovat čtyři třídy. Dvě české a dvě italské. Chtěly bychom, aby se děti vzájemně představily, měly možnost poznat odlišné kulturní prostředí. Aby se seznámily s cizím jazykem hravou formou a získaly informace o svých kamarádech (oblíbené barvy, jídlo, zvíře apod). In this international project will work four classes. Two Czech and two Italian. We want children each introduced, had the opportunity to learn different cultural environments. To familiarize themselves with a foreign language in a playful way and to obtain information about their friends (favorite color, food, animals, etc.).

Latest updates