Christmas cards exchange

Projekt ten polega na wymianie kartek świątecznych przygotowanych samodzielnie przez uczniów. Każda szkoła przygotowuje i wysyła kartki do wszystkich pozostałych szkół z projektu. Dzięki temu do każdej szkoły napłyną kartki z życzeniami z całej Europy.Poprzez udział w tym projekcie uczniowie mają możliwości doskonalenia języka angielskiego oraz poznawania innych kultur. Nauczyciele koordynujący projekt pozostają ze sobą w stałym kontakcie i na bieżąco relacjonują postęp projektu.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user