Zachráňme naše tradície Save our traditions

Students will take the photo of a traditional meal, post the video of the traditional song and the picture of the traditional dress of their region or nation. These will they describe in english and try to teach the others to the pronounciation of the typical names of the items, which may be really fun. Tento projekt má podporiť spoznávanie a zachovanie vlastných tradícií, v dnešnej multikultúrnej spoločnosti. Pomocou IKT prezentovať tradičné ľudové oblečenie, pieseň a jedlo a spoznať tradície iných národov.

Latest updates