2. Kouzelný skřítkek a truhličky

 • Učitelky společně s dětmi vyrobí skřítka, který bude charakterizovat jejich třídu, region, jejich zvyky a tradice a společně vyrobí i truhličku, kterou i se skřítkem pošlou kamarádům z projektu "Čarovný čas". Na truhličce bude místo pro vylepování splněných úkolů. Úkolem skřítka v každé školce bude hlídat truhličku zavřenou, dokud nebudou splněny všechny úkoly. Teprve pak bude skřítek osvobozen a může truhličku s pokladem otevřít.

  Deti v Kátove pripravili škriatka na cestu. Ozdobili ho s truhličkou, ku ktorej vyrobili včielky, ako znak našej triedy a šup s ním na cestu za kamarátmi.  

  V Tvrdošíne sa tiež veselo vyrábalo: ,, Škriatok, truhlička aj ozdobné známky na truhličku. Pridali sme aj pozdrav pre kamarátov z Kátova."

   

  Jak sme vyráběli skřítka Hvězdičku  

   

                       

  A už len odprevadiť škriatka, truhličku a pozdrav pre kamarátov na poštu. ,, ŠŤASTNÚ CESTU DO SOBĚSLAVI!"

  Tak vy jste doprovodili skřítka až na poštu. Děkujeme, už se moc těšíme až budeme moci skřítka přivítat. Před chvilkou volali ze soběslavské pošty, že už tam na nás balíček čeká.  

                        

   

     

  Toto sú naši traja škriatkovia,  už vyrazili na cestu ku kamarátom.

  Škriatok v každej materskej škole počas celého projektu stráži poklad v truhličke a dohliada na splnenie všetkých úloh, ktoré prídu k deťom prostredníctvom škriatkovej pošty. Za každú splnenú úlohu spojenú s tradíciami a zvykmi regiónu si môžu na truhličku prilepiť hviezdičky so včielkami, známky s líštičkami a hviezdičky. Deti z Tvrdošína to urobili takto. 

  Ve Hvězdičkové třídě Soběslav už máme nalepené na truhličce čtyři lištičky. 

   

  Takto sme postupne vyrábali v Soběslavi, Tvrdošíne a Kátove škriatkov a truhličky, ktoré cestovali poštou ku kamarátom. 

   

  SOBĚSLAV - posiela škriatka na Slovensko do KÁTOVA

  Aha, tak takto to vlastne bolo... Najprv deti v Soběslavi vytvorili spolu s pani učiteľkou škriatka. Aby sa mu dobre cestovalo, tak mu zhotovili a pekne vyzdobli truhičku s pokladom..no ale ten k nám zatiaľ nedorazil, lebo ho škriatkovi niekto ukradol. Ale než sa dostal k nám, museli deti zabaliť balík, napísať adresu, pripraviť peniažky a ísť na Poštu. Tam ste museli vypísať lístok, zapaltiť za prepravu balíčka vypísať lístok s adresami a šup s ním na cesty. S pani učiteľkou Deniskou sme sa rozprávali o tom, aká dlhá cesta ho čaká a ako sa vlastne ten balík dostane až k nám. Pani poštárka ho poslala do depa, odkiaľ sa rozvážajú všetky balíčky a kde ho poslali autom, alebo vlakom ku nám do Kátova. Tam ho prebrala naša pani poštárka a priniesla nám ho priamo do škôlky..a ako sme sa radovali si môžete pozrieť v našom videu...

   

                                                        KÁTOV - posiela škriatka na Oravu do TVRDOŠÍNA

  Kamaráti, zabudli sme Vám povedať, že máme v Kátove veľkú sochu Kata a preto sa náš škriatok tak trochu na toho kata podobá..

   

  Aha, tak už vieme, prečo má Váš škriatok takú bradu.

  Keď sme dostali balík z Kátova všimli sme si, že je tam napísaná adresa príjemcu - Deti z materskej školy v Tvrdošíne a adresa odosielateľa- Deti z materskej školy  Kátov. Spolu s pani učiteľkou sme si porozprávali aj o známkach, ktoré boli nalepené na balíku. Pripomenuli sme si cestu, ktorú prešiel balík so škriatkom k nám. Deti v Kátove vyrobili škriatka a truhličku,pribalili pre deti prekvapenie, zabalili balík a napísali obidve adresy. Potom spoločne odniesli balík na najbližšiu poštu, zaplatili tete poštárke peniažky za doručenie balíka a balík sa mohol vybrať na dlhú cestu poštárskym autom zo západného Slovenska až na sever Slovenska na Oravu. Aké boli naše reakcie keď k nám prišiel ujo poštár?  Čo sme ešte v balíku objavili?....môžete si pozrieť v časti ,, Ako pricestoval škriatok medzi deti"

                                                          

                                  TVRDOŠÍN - posiela škriatka do Českej republiky do SOBĚSLAVI

   

   

  CESTA ŠKRIATKOV ZA KAMARÁTMI

   

  Cesta škriatkov za kamarátmi bola veľmi dlhá a zaujímavá. Naučili sme sa  vyrobiť škriatka a truhličku, ktorý charakterizujú našu triedu, kraj, alebo región odkiaľ pochádzame. Pri výrobe sme použili rôzny materiál, šikovné ruky a svoju fantáziu.  Dozvedeli  sme sa ako správne zabaliť balík, odniesť ho na poštu a poslať na danú adresu ku kamarátom.  Najväčšou odmenou v závere tejto zaujímavej aktivity  bol pocit prekvapenia a veľkej radosti pri  doručení a rozbaľovaní balíka.