Překvapení z balíčků, aneb poznáváme svět

Moment překvapení děti vždy motivuje k zájmu poznat něco nového a dozvědět se o tom co nejvíce. Prostřednictvím poštovních balíčků doručených do třídy se dozvědí o škole i neznámých kamarádech v zahraničí, vzájemně sebe i svou školu představí a naučí se některá slova z jejich rodného jazyka. Obohatí se novým přátelstvím, některými formami spoluprác...

Project Journal


 • Moc jsme se těšili na další překvapení, která přijdou ze vzdáleného kraje poštou do naší školy. V dalším balíčku jsme objevili semínka a nádherné náměty (šablony a ukázkové výrobky) na velikonoční tvoření. Hned jsme se pustili do práce a vznikly praktické kapsičky na vajíčka s kuřátkem jako ozdobou a zajíci s mrkvičkou. Naši kamarádi zase vyráběli slepičku ve skořápce s kapsou na vajíčko, či kuřátko. Nejzajímavější bylo ale sázení a odhadování toho, co asi ze semínek vyroste. Do kelímků ve třídě jsme zasadili semínka a vytvořili zápichy s obrázky toho, co by nám mohlo časem vyrůst a uzrát nebo vykvést. Děti zalévaly, pozorovaly a kreslily průběžně, jak se rostlinky mění. Všechny podstatné změny jsme poctivě zaznamenávali do našich obrázků a fotografií. Nakonec jsme měli na parapetu u okna takový "prales", že jsme museli všechny rostlinky přesadit na školní zahradu do záhonků a do pařenišť. Teď už víme, že budeme sklízet rajčátka a část zahrady nám zdobí slunečnice a mečíky. Děti mají z výrobků, samotného tvoření, pěstování i sklízení velkou radost.
  Poslední částí tohoto projektu je kreslené čtení - děti nakreslily obrázky ke známé oblíbené pohádce a s veršovaným dějem ve svém jazyce ji poslaly kamarádům ze Slovenska. Zkusíme si pohádku přečíst a pochopit, o čem je a také si ji "přečíst" podle obrázků - co nám půjde lépe? Rozuměli bychom cizincům? Je lehké se domluvit? Co mohou neznámá slova znamenat?
  Tím se nám uzavřel celý rok plný překvapení v podobě poznávání, her, tvořivých činností, dramatizace a prožitků. Rok, jehož součástí byla práce na projektu mezinárodní spolupráce. Rok plný očekávání a nového přátelství na dálku. Děkujeme a možná na základní škole nás bude čekat spolupráce se zahraniční školou už v trošku jiné podobě. Přejeme krásné zasloužené prázdniny!!
  - Posted by Martina Baníková, 12.06.2017


 • Od začátku školního roku 2016/2017 začala naše škola využívat prostředí twinspace a možností eTwinningu. Jedná se hlavně o spolupráci se zahraniční školou, vzájemnou komunikaci dětí na dálku (různými formami), poznávání vzdálených míst (potažmo světa), možnost vyměňovat si nápady a pokusit se porozumět jinému jazyku.
  Vznikl tak tento projekt, do jehož realizace se zapojily nejstarší děti ze 6. mateřské školy v Plzni (z Kvítečkové třídy) a žáci 2. třídy ZŠ a MŠ Martina Hamuljaka z Oravské Jasenice.
  Naše představa o realizaci projektu byla taková, že si během školního roku v rámci několika aktivit vyměníme (pošleme) balíčky s různými materiály (plakáty, výrobky dětí, náměty na práci, vyrobené dárky, prezentace, hry vyrobené dětmi, apod.), protože pro děti předškolního a nižšího školního věku jsou výtvarné, pracovní a jakékoliv praktické a prožitkové činnosti základem jejich každodenních aktivit. Učitelé potom stejné materiály zpracují do elektronické podoby (powerpoint, obrázky, videa, pexeso, apod.), se kterou mohou obě zúčastněné školy pracovat dále na interaktivní tabuli a také rodiče a veřejnost se může aktivně zapojit.
  V průběhu první části projektu jsme vytvořili práce pro vzájemné představení se a seznámení. Vznikly tak plakáty s portréty, fotkami, kresbami i výtvarnými pracemi dětí, které byly následně vystavené v partnerské škole a znamenaly možnost poznat město, školu i kamarády. Součástí bylo také pexeso z kreseb dětí (vzniklo v papírové i virtuální podobě). Děti řešily také malé hádanky a zjistily, jak se liší jazyk obou zemí. Jednoduchou formou jsme se naučili maličko česky - slovensky - anglicky. I při čtení dopisů jsme si vysvětlili význam některých (pro nás) cizích slov.
  V předvánočním čase jsme chtěli trošku naší atmosféry přenést za hranice naší školy a také udělat vyrobeným dárkem kamarádům radost. To se povedlo na jedničku - vyměnili jsme si vánoční přáníčka se zajímavými nápady a děti si je mohly i dotvořit. Nazpívali jsme pro kamarády naši oblíbenou písničku, aby si ji mohli zazpívat s námi a poslali recept toho, co obvykle pečeme. Neposlali jsme cukroví, ale upekli jsme podle receptu a pochutnali si "společně na dálku".
  - Posted by Martina Baníková, 12.01.2017