Digi světa se nebojíme, včelky rychle oživíme

twinspace-logo

Projekt je určen dětem ve věku 3–6 let z MŠ a žákům ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 6–12 let. Projekt je zaměřen na rozvoj rozumových schopností žáků a dětí za pomoci využití BEE-BOT včelek a podpory různých IT aplikací Téma je včleněno do vzdělávacího tematického plánu. Realizace a aktivity akceptují schopnosti žáků. Naučíme se spolupracovat v týmu i pracovat individuálně, tolerovat a akceptovat práci spolužáků. Komunikace bude v českém jazyce.

Latest updates