Vytvárame LOGO projektu / Vytváříme LOGO projektu

 •  Je dohlasované!

  Prostredníctvom Answergarden hlasovali žiaci z obidvoch krajín a pripojili sa aj pani učiteľky.

  A ako to dopadlo?

  Najviac bodov ste dali návrhu č. 1. Najviac vyjadruje spoluprácu a ochranu prírody. Víťazný návrh nakreslila  

  Eliśka Jáchymová.

  Blahoželáme.

  Ale nebuďte smutní ani ostatní. Všetky vaše návrhy sú pekné, vidno, že vám záleží na spoloćnom projekte.

  A možno sa počas projektu uplatnia aj ďalšie vaše návrhy.