Mano ir Tavo Lietuva

twinspace-logo

Dalindamiesi gerąja darbo patirtimi TwinSpace erdvėje talpinsime foto, video medžiagas ir aprašus, drauge džiaugsimės įvairių renginių akimirkomis, video susitikimais. Bus pristatomi ugdytinių kūrybiniai darbai, vaikus inspiruosime ieškoti informacijos apie etnografinius regionus. Projekte dalyvaujantys pedagogai ir jų mokiniai drąsiai siūlys savo mintis, idėjas, veiksmus. Bendraudami ir bendradarbiaudami grupėse ir su partneriais, mokiniai mokysis ir mokys vieni kitus žaisti žaidimus, dainuoti dainas, šokti. Išmoks rinkti, kaupti ir pateikti informaciją vieni kitiems. Į veiklas įtrauksime Lietuvos, Norvegijos ir Vokietijos lituanistinių mokyklų bendruomenes.

Latest updates