Valodu dažādība dziesmā

Efektīvas sadarbības rezultātā tiks izveidota kopīga dziesma, kurā izmantotas 3 Baltijas valstu valodas. Darba procesā Balvu pamatskolas un Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 5.klašu skolēni izzinās Baltijas valstu valodu kopīgās un atšķirīgās iezīmes, pilnveidos prasmi strādāt ar tekstu, dažādiem IKT, gūs pieredzi radošajā darbībā, nostiprinās sadarbības un komunikācijas prasmes.

Latest updates