УРОК ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС

  •        Този урок се осъществи в края на м.април, наскоро след нашето „зелено училище” в Троянския Балкан. Децата приложиха на практика знанията си за  за математическите действия „събиране“ и „изваждане“. У тях събуди изключителен интерес възможността да решават казуси и сравняват количества, като използват обекти от живата и неживата природа. Те се забавляваха, докато обследваха, сортираха и групираха предмети по даден признак, а в същото време упражняваха математическите си знания. Използването на нагледни средства подпомогна развитието на способностите им за решаване на текстови задачи.