Folk@rt/Halks@n@tı

Bu projede farklı ülkelerden öğrenciler, hem kendi halk kültürlerini tanıtarak hem de farklı toplumların halk kültürü ögelerini tanıyarak somut olmayan kültürel mirası korumaya ve yaşatmaya destek verecektir. Bu alanda ortak çalışmalar gerçekleştirerek karşılıklı saygı, hoşgörü ve işbirliği anlayışını geliştirmek projenin temel amacıdır. In this project, students from different countries will support the preservation and preservation of the intangible cultural heritage by both introducing their own folk cultures and recognizing the folk culture elements of different societies. The main aim of the project is to develop the understanding of mutual respect, tolerance and cooperation by carrying out joint studies in this field.

Latest updates