Tego dnia...

twinspace-logo

Projekt będzie polegał na wyznaczeniu jednego dnia w miesiącu, w którym uczniowie będą realizować zadania związane z tematyką. Jego nazwa będzie implikowała zadania do realizacji w danym miesiącu. Wyniki ich pracy będą prezentowane za pomocą TIK. Efektem końcowym będzie cyfrowy folder, filmy, prezentacje. Projekt będzie trwał 9 miesięcy, od września 2016 do maja 2017 roku i będzie zawierał 7 modułów.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user