Učíme sa spolupracovať

twinspace-logo

V projekte budú žiaci vzájomne komunikovať a spolupracovať na vytváraní spoločného diela. Dôraz bude pritom kladený na vlastnú tvorivosť študentov, pričom jednotlivé aktivity sa budú snažiť realizovať netradičnými spôsobmi, podľa svojho vlastného výberu, s použitím IKT a moderných web2.0 nástrojov.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user