Bugünden Geleceğime Merhaba!

twinspace-logo

Projemiz hedef belirleme ve geleceği planlama ile ilgilidir. Hedef belirleme becerisi, öğrencilerin geleceğini şekillendiren ve onları yaşama hazırlayan en önemli becerilerden birisidir. Bir hedefe ve bu hedefi başarmak için motivasyona sahip öğrenciler geleceklerini daha pozitif yönde planlayabilirler. Bu nedenle hedef belirleme çok önemlidir. Özellikle motivasyonu düşük öğrenciler için hedef belirleme becerilerini edinmesi çok daha önemlidir. Bu beceriler sayesinde kendisinin de yapabileceklerinin olduğunu ve bunları yapmak için gerekli özelliklere sahip olduklarını görmeleri onların kendine güvenlerini, saygılarını ve kendilerine verdikleri değerin artmasına yol açacak ve hedeflerine ulaşma kararı alabilecektir. Bu sebeple projemizle öğrencilerimize hedef belirleme ve geleceği planlama becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.

Latest updates