EVVEL ZAMAN İÇİNDE KALBUR SAMAN İÇİNDE ÇOCUKLARIN DİLİNDE ANADOLU MASALLARI

Kültürel mirasımızı, geleneklerimizi, tarihi sosyal ve kültürel yaşamımızı çocuklarımıza aktarmamızda masallar önemli bir yer almaktadır. Masallar aracılığıyla çocukların hayal dünyasını geliştirip kültürel birikimlerine katkı sağlamak ve görsel okur yazarlıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Anadolu Masalları ile drama, kukla, müzik, resim gibi çalışmaların yanı sıra günümüz teknolojisi kullanılarak çoklu zeka öğrenme ortamlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Latest updates