Βάλε το χέρι σου κι εσύ, ώστε η Γη μας να σωθεί

Οι μαθητές θα φτιάξουν μία μουσειοσκευή για το περιβάλλον, συγκεκριμένα θα αφορά την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Για να επιτευχθεί αυτό οι μαθητές μέσα από την τέχνη, την έρευνα, τη σύνταξη και ανάλυση ερωτηματολογίων, το πείραμα, την ενημέρωση και τις δράσεις σε εξωτερικούς χώρους θα παράγουν υλικό. Το υλικό αυτό έπειτα από την κατάλληλη διαμόρφωση θα τοποθετείται σε μία εκπαιδευτική βαλίτσα (μουσειοσκευή) για να μπορεί να χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό υλικό (φύλλα εργασίας, φωτογραφίες, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αντικείμενα, γλωσσάρι εννοιών, ενημερωτικά κείμενα) για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Λέξεις κλειδιά: ενέργεια, κλιματική αλλαγή, ερωτηματολόγια, έρευνα, τέχνη

Latest updates