KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERA GAZI ETKİSİ

twinspace-logo

Küresel İklim değişikliği ve sera gazı etkisi kavramlarının öğrenciler tarafından öğrenilmesini sağlamak. Kloroflorokarbon gazlarının iklim üzerindeki etkilerinin araştırılarak öğrenmesini sağlamak. iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkileri ve bu olumsuz etkilere engel olmak için neler yapmamız gerektiğini öğrencilerimize öğretmektir. İklim değişikliğine engel olmak için bireyleri geri dönüşüm ve atıksız yaşam konusunda bilinçlendirerek, bunu hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerektiğini anlatmak. iklim değişikliği konusunda yapılacak çalışmalarla öğrencilerde hayat boyu kalıcı davranışlar edindirmek ve bunu geleceğimize yapılacak en büyük yatırım olacağının anlaşılmasını sağlamak. Azon tabakasının incelmesinin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu etkilerin öğrenmesini sağlamak. Geri dönüşüm konusunu öğreterek toplum için bilinçli bireyler yetiştirmek, tüketici bilinci gelişmiş öğrencilerle tüm toplumun tüketim alışkanlıklarını etkilemek.

Latest updates