Mám na to MONEY?

twinspace-logo

Hlavním cílem projektu je přiblížit problematiku osobních financí pro studenty ve věkové kategorii 15 -19 roků. Dále poukázat na úskalí při různých krizových situací v podobě neočekávaných výdajů. Žáci se naučí posoudit svoje osobní příjmy a výdaje v osobním životě při využití jednoduché matematiky a základů ekonomiky. V rámci projektu se zaměříme na tvorbu mezinárodních pracovních skupin, které budou zpracovávat případovou studii jak efektivně využít kapesného, které jim fiktivně přidělíme.

Latest updates