φλαούνες κι αθερίνες, πλιγούρια και λουκούμια

twinspace-logo

Γνωριμία με την κουλτούρα της μαγειρικής διαφορετικών περιοχών της ηπειρωτικής, νησιωτικής Ελλάδας και της Κύπρου. Πρόκειται για ένα συνθετικό έργο. Μαθητές και μαθήτριες διαφορετικών τάξεων δημοτικών σχολείων θα συνεισφέρουν στη ανάδειξη και διάχυση / ανταλλαγή πληροφοριών, πρακτικών και παραδόσεων του τόπου τους που αφορούν στην παρασκευή φαγητών. Το έργο εστιάζει στην ανάδειξη τοπικών υγιεινών πρακτικών διατροφής μέσα από μια βιωματική, διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση.

Latest updates