Benden İçe Doğa

Projemiz doğayı korumak hakkındadır. Projemizdeki yaş aralığı 4-6'dır. Projemiz okul öncesi öğretmenlerinden oluşmaktadır. Öncelikle öğrencilerimiz doğayı koruma üzerine seçilen kitapları öğretmenleri ile birlikte inceleyecekler, sonrasında kitapların ana temalarına uygun etkinlikler gerçekleştirecekler. Projemiz altı ay sürecektir. Projemiz esnasında kitaplarımızda değinilen temaya uygun web-2 araçları kullanılarak öğrencilerimizin farkındalıkları artırılarak derinleştirilecektir. Amacımız sadece kitabı teatral bir dille okumak değil, temaya uygun etkinlikler gerçekleştirerek yaparak yaşayarak öğrenme ilkesini hayata geçirmektir. Okul öncesinde hikaye okuma etkinliklerini daha etkili bir şekilde öğrenci merkezli hale getirmeyi hedefliyoruz. Kitaplar aracılığıyla öğrenilen konuları disiplinlerarası yaklaşımla öğrenmeyi hedefliyoruz.

Latest updates