Одбележување на 1ви Април- Денот на шегата

twinspace-logo

Во овој проект сакаме да ги прикажеме начините на коишто се прославува Денот на шегата. Воедно ќе ги вклучиме и сите наставни и воннаставни активности коишто се спроведуваат до самиот настан.

Latest updates