My Art Class / Sanat Sınıfım

twinspace-logo

Bu proje ile öğrencilerimizin görsel sanatlar alanında hem bireysel hemde işbirlikçi çalışmalar yaparak sanatsal düşünme ve üretme becerilerini geliştirerek , görsel sanatlara ilgilerini artırmayı ve farklı yöntem teknikleri web 2 araçları ile birlikte kullanarak öğrencilere eğlenceli , renkli bir dünyanın kapılarını açmayı istiyoruz.Bu proje ile öğrenciler proje süresince her ay doğa , uzay gibi müfredata uygun ve ortaklar ile birlikte belirlenecek farklı temalarda görsel sanat çalışmaları oluşturarak yaratıcı düşünme becerileri kazanacak , sanatsal bir bakış açısı edinmiş olacaklar.

Latest updates